Tegnér

Bänkvärmare typ Tegnér smälter med enkla medel in i olika miljöer. Lenhovdas konvektor är en diskret designad värmare för vattenburna värmesystem. I miljöer som kräver extra omsorg, såväl klimatmässigt som vid behov av diskret installation, är våra produkter uppskattade.

Tack vare den helt kundanpassade produktionen, kan vi med enkla medel få värmaren att helt smälta in i olika miljöer. Vi anpassar effekt, färg, form och anslutningar efter ert behov.

"TEGNÉR" kan med fördel monteras under exempelvis kyrkbänkar. Värmaren är uppbyggd av 70 mm höga stålprofiler med veckade sekundärplåtar. Dessa är sammansvetsade till en kompakt enhet med stor luftgenomströmning. Upphängningsanordning anpassas individuellt efter Era förutsättningar.

Alla våra produkter tillverkas enlig EN442 och vår standardkonvektor är effekttestad enligt samma norm.

  • Färger

Vi har i stort sett inga begränsningar när det gäller färgsättning på våra radiatorer. Allt från
klassiskt äggvitt till modernt koppar. Vi färgsätter efter RAL och NCS-nummer och du är alltid
välkommen att kontakta oss för rådfrågning och tips. Nedan visas några exempel på olika
färgsättningar.

      Ladda ner produktkatalog