Mp-Bottenkopplade

Etthåls-bottenkopplade radiatorer

På 1960-1980 talet installerades mycket etthåls-sidokopplade radiatorer i såväl ettrörs- som tvårörssystem. Ett flertal olika modeller av olika tillverkare finns på marknaden. Lenhovda har sammanställt modeller och fabrikat och kan erbjuda utbytesradiatorer, anslutningsset och ventiler.

Oftast placeras anslutningen i bottens mitt (K) på radiatorn. Dock finns system med högerbotten (I) alternativt vänsterbotten (E) på monterade radiatorer. Dessa beteckningar anges vid beställning.

Tvåhåls-bottenkopplade radiatorer

På 1960-1980 talet installerades mycket tvåhåls-sidokopplade radiatorer i såväl ettrörs- som tvårörssystem. Ett flertal olika modeller av olika tillverkare finns på marknaden. Lenhovda har sammanställt modeller och fabrikat och kan erbjuda utbytesradiatorer, anslutningsset och ventiler.

 

  • Färger
  • Tillbehör
  • Anslutningar

Vi har i stort sett inga begränsningar när det gäller färgsättning på våra radiatorer. Allt från
klassiskt äggvitt till modernt koppar. Vi färgsätter efter RAL och NCS-nummer och du är alltid
välkommen att kontakta oss för rådfrågning och tips. Nedan visas några exempel på olika
färgsättningar.

Ladda ner produktkatalog