Miljö

Vår miljöpolicy ska hjälpa oss att minimera vår negativa påverkan på miljön. Därför jobbar vi aktivt med förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet.

vind2

 

Vi gör vårt yttersta för att vår produktion inte skall belasta vår miljö.

Fjärrvärme, grön el och inga farliga utsläpp till mark, vatten eller luft
styr oss i produktionen.

 

 

krets

 

Våra produkter är 100 % återvinningsbara.
Många av våra produkter är tillverkade på 30-talet och
värmer fortfarande. Detta borgar för en lång livscykel.

 

 

bil

 

Vår lokalisering, mitt i Småland, med närhet till alla större vägar och transportnät gör att vi på ett klimatsmart sätt kan leverera direkt från fabrik till byggarbetsplats.

 

 

 

term

 

Snabb reaktion vid ändrade värmebehov sparar energi

och ger jämn och behaglig inomhuskomfort.

 

 

eco

Lågtemperatursdimensionerade radiatorer sparar energi
och möjliggör effektiv kombination med olika värmekällor
som exempelvis golvvärme.


Arbetsmiljöpolicy

Alla anställda på Lenhovda Radiatorfabrik AB ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön.
Genom att erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som överensstämmer med gällande arbetsmiljölag, ska vi tillsammans verka för en psykiskt, fysiskt och socialt sund arbetsmiljö.

 

vardag11                vardag8